Wednesday, June 29, 2016

เก็บข้อมูลงานวิจัยภาคสนามงบรายได้ปี 2559

ลงพื้นที่ชัยนาทติดตามผลสัมฤทธิ์การนำผลงานวิจัยสู่การผลิตและการตลาดจริงของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนที่ได้สนับสนุนงานวิจัยไปในปี 2558 และเก็บข้อมูลงานวิจัยภาคสนามงบรายได้ปี 2559 ศึกษาตลาดเพื่อชุมชน ณ ที่งานกาชาดและมหกรรมหุ่นนกประจำปี จัดโดยจังหวัดชัยนาท 10 กุมภาพันธ์ 2559

No comments:

Post a Comment